Your browser does not support JavaScript!
分類清單
輕艇
100年全國輕艇競速錦標賽
100年全國大專院校錦標賽
100年全國運動會
100年青年盃輕艇水球錦標賽
99年全國輕艇競速錦標賽
99年全國大專院校錦標賽
99年全民運動會
99年青年盃輕艇水球錦標賽
98年全國輕艇競速錦標賽
98年全國大專院校錦標賽
98年全國運動會
98年青年盃輕艇水球錦標賽
98年全國輕艇競速錦標賽亞洲錦標賽國家代表隊選拔賽
97年全國輕艇競速錦標賽
97年全國大專院校錦標賽
97年全民運動會
97年青年盃輕艇水球錦標賽
2008年奧運資格賽國家選拔賽
96年全國大專院校錦標賽
96年全民運動會
96年青年盃輕艇水球錦標賽
95年全國大專院校錦標賽
95年全民運動會
95年青年盃輕艇水球錦標賽